Käkledsbehandling
10 april, 2021
Lymfmassage
12 april, 2021
Käkledsbehandling
10 april, 2021
Lymfmassage
12 april, 2021

Laser, vad betyder ordet?

Det kommer från engelskans ”Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” Översatt ungefär så här ”ljusförstärkning genom stimulerad strålning”. Laser är alltså en ljuskälla.  Som en glödlampa men med helt andra egenskaper.

Laser och LED ljusstrålar kan stimulera celler i kroppen som reparerar vävnad, minskar inflammation och minskar smärtöverföring.

Hur fungerar laserterapi/vilken mekanism ligger bakom?

Lasrar är, enkelt förklarat, en sorts lampa som producerar synligt eller osynligt ljus.  Som solljuset gör så att kroppen producerar D-vitamin så gör det röda till infraröda laserljuset att olika processer startas i kroppen och cellerna kan läkas snabbare. I dag vet vi en hel del, men långt ifrån allt. Vi vet till exempel att våra celler innehåller ljuskänsliga (fotokroma) molekyler (t.ex. i våra mitokondrier) och att dessa absorberar laserljus.

Vi har egentligen att göra med mycket komplicerade processer, men i slutänden påverkas bland annat cellernas ämnesomsättning vilket i sin tur påverkar mycket annat.

Enkelt uttryckt kan man säga att en terapeutisk lasers biologiska effekt bygger på att laserns välordnade ljus ger upphov till läkande reaktioner i cellerna och att laserterapi på så sätt påskyndar kroppens självläkning.

Vad är det som händer?

De flesta har säkert någon gång sett om man håller en ficklampa framför handen så går ljuset igenom fingrarna, speciellt rött ljus.
På vägen genom handen passerar ljuset våra celler.
Det samma gäller laserljuset.
När man belyser med laser sker ett energiupptag i cellen som visat sig påverka cellens energi positivt.
Detta kan till viss del jämföras med fotosyntes där växterna tar emot solljus. Väldigt enkelt kan man säga att när man belyser med laserljus så påverkas celler och vävnad till läkning.

Rent kliniskt har forskningen bland annat visat att man kan förkorta läkningstiden/rehabiliteringstiden vid olika inflammatoriska tillstånd ex vid rematoid artrit, artros och senbesvär.
Laserterapi = Accelererad naturlig läkning.
Laserljuset har unika egenskaper som ger följande effekter:

 • Stimulerar cellfunktioner (ökar energiproduktionen i mitokondrien)(immunförsvar)
 • Minskar smärta
 • Minskar nervsmärta
 • Bryter smärtcykeln
 • Reducerar inflammation
 • Reducerar svullnader och ödem (lymfflödesmaessage)
 • Främjar läkning
 • Läkningsprocessen och immunförsvaret stärks.

Laserljuset har visat sig ha många positiva effekter på celler och vävnader genom att det bl.a. ökar energiproduktionen i cellen.
Därmed förbättras och påskyndas läkningsprocessen.

Över 40 års forskning visar att rätt typ av laser ljus av rätt styrka och dos påverkar läkning och smärta.

När laserljus används för att minska smärta, inflammationer och främja läkning kallad det medicinsk laserbehandling eller Low Level Laser Therapy (LLLT).

Vilka besvär kan avhjälpas?

Den här typen av laser kan användas vid många olika typer av problem med muskler, leder och nervsystem. Metoden används för att korta läkningsprocessen (läkningen påskyndas), minska inflammation och smärta samt reducera svullnad och ödem.
Medicinsk laser kan användas vid problem i rörelseapparaten;

 • tennisarmbåge/golfarmbåge
 • nervsmärta
 • hälsenesmärta
 • stukningar
 • lymfsystemet
 • sträckningar i muskler
 • artros/artrit i knä- och fingerleder
 • meniskproblematik,
 • knäskålssmärta (PFSS) hälsporre
 • nedtrampad hälkudde
 • mortons neurom
 • ischias
 • ledbesvär
 • käkledsspänningar/bruxism
 • tinnitus
 • lårkakor
 • hematom
 • svullnader
 • karpaltunnelsyndrom
 • nackvärk
 • migrän
 • diskbråck
 • för att minska svullnad och förkorta läkningsprocessen efter en operation
 • smärtor som kvarstår efter fot-axel-knäoperationer m.m, bland mycket annat

Det viktigaste är att diagnostisera dina besvär och beroende på vad som är orsaken används lämplig metod.
Ofta blir det en kombination av olika behandlingsmetoder för bästa resultat.En positiv effekt av laserbehandling kan vara att man upptäcker att behovet av smärtstillande medel minskar.
Behandlingsform där man behandlar det skadade området lokalt.

Jag jobbar med denna fantastiska laser:
Cold Laser / Photobiomodulation för läkning och smärtlindring

Det finns en betydande kliniska bevis publiceras i vetenskapligt granskade medicinska tidskrifter som Photobiomodulation (PBM Therapy) tidigare känd som laserterapi (LLLT) kan stimulera reparation av vävnad, minska inflammation och lindra smärta i belastningsskador.

Några huvudområden med goda bevis är:

 • Mjukdelsskador
 • Led problematik
 • Rygg- och nacksmärta
 • Lymfstimulering

Lite mera information!

Ljus kan stimulera eller hämma cellfunktion enligt den intensitet och den tid tillämpas. Lasrar och LED: s producerar intensiva strålar av ljus vid specifika våglängder. När rätt våglängd vid rätt intensitet används på rätt anatomisk plats för rätt tid kan du stimulera reparation, lösa inflammation och minska smärta.

En av de primära mekanismerna är effekten av ljus på cytokrom c-oxidas och följaktligen ej bindande av kväveoxid och frisättning av ATP leder till förbättrad cellulär funktion. För anti-inflammatoriska effekter har vi funnit en mätbar minskning av PGE2, TNF alfa och IL-6 i synovian som omger skadade senor och för analgesi högintensiva lasrar över nerver kan hämma snabb axonal flöde.

Dessutom kan högintensiva enda punkt lasrar släppa triggerpunkter och behandla akupunkturpunkter istället för nålar.

Resultat av laserterapi

Läkningstiden för akuta skador reduceras med upp till 75%.
Virusangrepp och bakterieinfektioner bekämpas snabbt och effektivt.
Här följer några vanliga exempel:

 • Stukning läker fullständigt på upp till 6-8 dagar
 • Förskylningssår/sår försvinner /läker på 2-3 dagar
 • Tennisarmbåge kureras med 4-5 behandlingar
 • Skenbenssår läker på upp till 2-3 veckor
 • Benbrott läker på upp till 8-10 dagar
 • Musarm kureras på 4-5 behandlingar

Hur lång behandlingstid?
Det är helt individuellt och beroende på problemens karaktär-om det är en skada som uppstått akut eller en långvarig belastningsskada. En behandling kan ta allt från 1-30 min eller längre beroende på vad som behandlas. Oftast ges 2-9 behandlingar över en period på 2-3 veckor. Ibland krävs det fler behandlingar och ibland färre.

Akuta skador
Behandlas med fördel direkt efter skadan. För bästa resultat kan man behandla dagligen den första veckan.

Kroniska skador
behandlas vanligtvis två gånger per vecka i upp till sex veckor. Tätare behandlingar ger ofta inget bättre resultat. Inom två till tre behandlingar brukar de flesta personer känna av ett resultat.

Smärtfritt
Behandlingen är normalt smärtfri, enkel och går relativt snabbt. Laserterapi kan i bland upplevas som en svag stickande känsla. En laserbehandling kombineras ofta med annan behandling, som tex Djupvågsbehandling, Lymfmassage, Käkledsbehandling, Akuta strukningar,  Muskelterapeutisk behandling.

Evidensläget för medicinsk laser

Det forskas mycket kring medicinsk laser. Vid sökning på PUBMED.COM  världens största medicinska databas, ger en sökning på Low Level Laser Therapy över 5000 träffar. Den vill kan gå in in där och skriva in LLLT+indikationen. Eller klicka här för att direkt se sökalternativen för laserterapi på PUBMED.COM

Finns det biverkningar?
Inga biverkningar.
Det kan på sin höjd uppstå behandlingsreaktion i form av ökad irritation, oro och rådande det behandlade området och avtar under loppet av 12-24 timmar.

Här kan du läsa mer om Laser