Medicinsk Laser
10 april, 2021
Vem är Lotta Klang?
21 april, 2021
Medicinsk Laser
10 april, 2021
Vem är Lotta Klang?
21 april, 2021

Lymfsystemet är så avgörande för vår hälsa, viktigt-men så bortglömt!

Lymfsystemet är en mycket viktig del av vårt cirkulationssystem och immunsystem. Det fungerar som kroppens reningsverk och ansvarar för att transportera bort avfall från vävnader och mjukdelar. När lymfsystemet inte fungerar optimalt så kan det orsaka stora problem i kroppen. Dels så kan det innebära att lymfvätskan inte sugs upp, vilket leder till vätskeansamlingar i kroppen som kan orsaka svullnad och ömhet. Det kan även medföra att lymfvätskan inte renas ordentligt från bakterier, virus och andra skadliga mikrober och avfallsprodukter, vilket gör att dessa stannar kvar i kroppen. Det kan även bildas fibroser/celluliter som är en förtätning av fettväven som bildas när hud, bindväv och slaggprodukter växer ihop, som försämrar lymfflödet ytterligare. Det kan också vara svårt att gå ner i vikt och bli av med de där envisa extra kilona. Det finns många tecken som kan indikera på ett stagnerat lymfsystem som gör att lymfan inte renas som den ska. Glöm inte bort att lymfsystemet påverkas av din livsstiloch hur för mycket stillasittande. Kläder som klämmer motverkar lymfvätskans flöde, operationsärr, där man behöfts ta bort lymfnoder, våra känslor och tankar påverkar, stress gör att kroppen stänger ner lymfsystemet för att prioritera din stressreaktion. Stress är ju en försvarsmekaninsm för överlevnad och är den på hela tiden så trötrtar vi ut våra system och spec lymfsystemet. Stannar detta system kan vi bygga upp inflamationer i kroppen. Många går omkring i dag med lågradiga inflamationer i kroppen. Det kan lätt påstås att ett väl fungerande lymfsystem är nyckeln till omptimal hälsa. 2-4 liter lymfvätska ska cirkulera i kroppen per dag och det är mycket långsammare än blodet för systemet saknar ju pump, pumpen är våra muskleroch rätt andning.

Vad är lymfmassage?

Massagen som också går under namnet MLD; manuellt lymfdränage är en lugn och mjuk behandlingsmetod där man jobbar med andning, hud och bindväv. Med hjälp av djupandning lätta tryck och strykningar i lymfflödets riktning stimuleras lymfsystemet att transportera överskottsvätska och slaggprodukter på ett effektivt sätt ur kroppen. För en del problemområden används ibland även djupare grepp och silikonkoppor för att lösa upp mer djupgående stopp och ärrvävnad.Lymfsystemet är en av våra viktigaste kroppsfunktioner som trots det ofta glöms bort. Här följer om vanliga tecken och möjliga symtom som kan uppstå när lymfsystemet inte fungerar optimalt.

När ska du gå på lymfmassage?

Trögt lymfsystem, ödem och stockningar orsakas bland annat av stress, operationer, borttagning av lymfkörtlar i samband med cancerbehandling, gamla skador (ärrvävnad), inaktivitet, hormonella obalanser, kost eller mediciner som kroppen inte hinner rensa ut. Det kan även vara medfött.
Det är en behandlingstyp som passar alla men speciellt du som har någon typ ödem, primärt eller sekundärt efter tex operation, lipödem, fibromyalgi, restless-leggs, trötthetssyndrom, hormonell obalans eller allmän känsla av att vara svullen.

Vanliga tecken på ett icke så bra fungerande system och där lymfmassage är speciellt bra för dig:

▪ Som känner sig trött och tung i kroppen
▪ Svullnad i olika kroppsdelar
▪ Oförklarlig värk i kroppen
▪ Domningar i armar, händer eller fingrar
▪ Ofta återkommande infektioner/förkylningar
▪ Man får lätt träningsvärk
▪ Dålig blodcirkulation
▪ Svullna lymfkörtlar
▪ Celluliter
▪ Åderbråck
▪ Problem med oren, svullen eller torr hud
▪ Problem med bihålorna
▪ Att man lätt känner sig frusen
▪ Slembildning
▪ Spänningar i nacken
▪ Återkommande huvudvärk
▪ Sömnproblem
▪ Man känner stress/oro i kroppen

Orsaker till ett trögt lymfsystem

Det finns en lång rad olika faktorer som kan orsaka ett trögt lymfsystem, men en av de vanligaste anledningarna är dålig kost och/eller livsstil – att man inte äter speciellt hälsosamt, dricker för lite vatten, för hög stressnivå och brist på rörelse/motion. Lymfflödet kan även hämmas vid t.ex. ärr, skador och om man bär kläder som stramar åt på fel sätt. Man kan även ha genetiskt anlag för trögt lymfsystem som gör att man lättare drabbas.
Lymfkärl tar ut överskottsvätska från kroppens vävnader och riktar den mot närliggande lymfkörtlar. Lymfkörtlarna innehåller immunceller som upptäcker och förstör bakterier, virus och skadade celler i vätskan.

I slutet av denna filtreringsprocess släpper lymfkörtlarna den rena vätskan tillbaka i blodet.

Vill du lära dig ännu mera om lymfsystemet rekommenderar jag att du går in på Lymfsystemet.se