Behandla artros hemifrån

Joint Academy


Smärta, stelhet eller minskad rörlighet i höft och knä kan vara artros. Artros är en kronisk ledsjukdom som många gånger försämras med tiden, men med förebyggande behandling – helst tidigt i förloppet – kan man minska risken för artros och lindra symtomen.

Vad är Joint Academy?

Joint Academy är en digital artrosbehandling för minskad ledsmärta och ökad rörlighet. Behandlingen tillhandahålls via en app och finns tillgänglig var och när du vill. Joint Academy följer ​Socialstyrelsens nationella riktlinjer.​

Med Joint Academy får du:

 • Kontakt med personlig fysioterapeut
 • Ett individuellt behandlingsprogram
 • Interaktiv utbildning om artros
 • Verktyg för att följa din utveckling

Nationell och internationell forskning, samt information från internationella organisationer, uttrycker att artrosbehandling i första hand bör bestå av träning och information om sjukdomen.

 • 25 000 behandlade patienter
 • 96 % skulle rekommendera Joint Academy
 • Patientavgift 0 kronor

Joint Academy passar för dig som:

 • Upplever smärta och/eller stelhet i knä- och höftled
 • Vill få behandling med fysioterapi
 • Vill ha stöttning och hjälp av en fysioterapeut
 • Vill få behandling direkt – utan väntetid

Så fungerar Joint Academy

 • Uppge ditt mobilnummer här
 • Ladda ner appen via SMS
 • Logga in säkert med BankID
 • Få kontakt med en personlig fysioterapeut
 • Påbörja ditt individuella behandlingsprogram
 • Följ din utveckling och nå dina mål

Vilka resultat kan man förvänta sig av behandlingen?

Joint Academy är en kliniskt bevisad behandling. Forskning och studier visar att patienter som använder Joint Academy minskar sin ledsmärta, ändrar sin inställning till operation och slutar ta smärtstillande medicin.

 • 85% ​minskar sin ledsmärta
 • 54%​ ändrar sin inställning till
 • 42%​ slutar ta smärtstillande

Vad är artros?

Artros är en kronisk ledsjukdom som orsakar smärta och stelhet i den led som drabbas och beror bland annat på en obalans i produktionen av brosket. Brosket är den vävnad som bildar glidyta i leden. Artros innebär alltså att brosket bryts ner snabbare än det hinner byggas upp, vilket leder till att vävnaden gradvis blir tunnare. Men – med rätt kunskaper och verktyg kan sjukdomen och symptomen lindras.

Vanliga symtom vid artros

 • Belastningssmärta (ont i lederna när de belastas)
 • Stelhet, framförallt efter vilande perioder
 • Vilovärk (främst vid långt gången artros)

Med Joint Academy ställs diagnos inledningsvis av en fysioterapeut och därefter påbörjas behandlingen.

Grundbehandling för artros

Grundbehandling för artros innefattar anpassad träning i kombination med information om sjukdomen. Viktkontroll kan tillkomma i de fall det anses nödvändigt. Alla som drabbas av artros ska erbjudas denna typ av behandling. På så vis får du som patient rätt vård direkt, vilket leder till en minskning av mer riskfyllda behandlingar – som till exempel injektioner och operationer – som ofta utförs utan att patienten först provat på den rekommenderade grundbehandlingen för artros.

Varför hjälper träning mot artros?

De specifika övningarna som finns i Joint Academy – som tar cirka fem minuter om dagen att utföra – förbättrar rörligheten och ökar styrkan hos de muskler som finns runt leden. Med ökad styrka minskar belastningen på leden och man känner av artrosen mindre, vilket leder till att funktionsnivån ökar. Träning, i kombination med interaktiv utbildning om sjukdomen, hjälper dig att förbli motiverad samt förstå, hantera och behandla din sjukdom.

Om du under behandlingens gång har några frågor eller funderingar, finns din personliga fysioterapeut tillgänglig alla dagar i veckan.

Joint Academy – Den digitala versionen av artrosskola

Joint Academy är en digital version av artrosskolan – med skillnaden att behandlingen sker individuellt istället för i grupp. I artrosskolan får du som patient direkt kontakt med en personlig fysioterapeut. Du får även information om artros, riskfaktorer, tillgänglig behandling samt råd om egenvård. Parallellt med detta får du dagligen individuellt anpassade övningar skickade till dig. Hela behandlingen sker i samråd med din fysioterapeut.

Kostar Joint Academy något?

Patientavgiften är 0 kronor.