Varför äter jag tillskott, omega 3 och gör tester
24 juni, 2024
Rödljusterapi
26 juni, 2024
Varför äter jag tillskott, omega 3 och gör tester
24 juni, 2024
Rödljusterapi
26 juni, 2024

Detta var min häl efter en promenad i skogen, fötterna svullnade och det började skava rejält på ena hälen i skon. Väl hemma så var det skönt att ta av skon. Upptäcker en stor blåsa som uppkommit, större än en 5- krona.

Började lasra direkt och sen på kvällen och morgonen och kvällen osv i några dagar och rätt snart var blåsan läkt.

Medicinsk laser påskyndar läkeprocessen genom att fylla på med energi till cellen, som ju redan är förprogrammerad för att läka din kropp. En av de mest kända mekanismerna är stimulering av AdenosinTriFosfat (ATP). ATP bildas i cellens mitokondrier och är cellernas ”bränsle”.

Laserbehandling sätter igång läkningsprocesser och gör så att kroppen stimuleras till att läka sig själv. Eftersom lasern enbart stimulerar kroppen att själv starta läkningen så finns det idag inga kända biverkningar.

Det har visat sig att laserbehandling har störst effekt på vävnader/organ som har ett allmänt försämrat tillstånd.

Och här kan man tydligt se den skadade vävnaden.

28 april kl 8:34
1 maj kl 7:21