072-22 50 200

HRV- mät och lär dig hantera stress

Nu har jag blivit HRV tränare på steg 1. Jag pluggar nu vidare till steg 2, där jag kommer att med samtal kunna hjälpa dig till att hantera dagens stress och balansera upp ditt nervsystem. Återkommer när jag är klar.

Där hjärtat är verktyget. Hjärtats rytm påverkar din upplevelse av inre balans, och med HRV träning lär du dig att genom andning själv påverka hjärtats rytm. Du får lära dig andnings- och fokusövningar som skapar balans i det autonoma nervsystemet.

 

 

Jag mäter din inre balans i nuläget och därefter får du ett tydligt individuellt träningsprogram med ett tydligt mål, beroende på vad du vill åstadkomma med din träning.

  • Ökad prestationsförmåga
  • Ökad återhämtningsförmåga
  • Helt enkelt en bättre hälsa

Programmet är enkelt att förstå och använda.

Under hela processen mäter vi ditt emotionella läge och din inre balans. Detta samlas in via en pulsgivare och översätter den till grafisk information som syns tydligt på en dataskärm, läsplatta eller mobil.

Två hjärtslag är aldrig identiska

HRV Träning bygger på studier av variabilitet i hjärtrytmen, vilket är en term som inom kardiologin beskriver hur två hjärtslag efter varandra aldrig är identiska, utan skiljer sig i kraft, tid och längd. Denna variation är normal och ur flera perspektiv hälsosam, till skillnad från arytmier där variationer mellan pulsslagen är uppenbart avvikande. Variationen i hjärtrytmen påverkas av allmäntillståndet och reglereras främst av det autonoma nervsystemet (ANS). Det autonoma nervsystemet är alltid aktivt men blir överspänt eller undertryckt av olika tillstånd.

HRV Träning kan sänka blodtrycket
Genom andning och mentalt fokus kan du påverka ditt autonoma nervsystem och lära dig påverka balansen i systemet med hjälp av andning och fokus. Blodtryckets rytm styrs via den förlängda märgen av det autonoma nervsystemet, och genom att lära sig aktivera den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet kan blodtrycket sänkas. Med HRV Träning och biofeedback kan blodtrycket följa andningstakten och genom att öka det parasympatiska påslaget sjunka.

Stärks av studier
Resultaten från en studie med två kontrollgrupper visar att emotionell självreglering är en effektiv metod för att sänka blodtrycket och bör betraktas som en enkel och effektiv metod som kan läras ut till patienter i syfte att använda i stressade situationer. Studien visar att metoder för emotionell reglering genom avsiktlig generering av positiva känslor underlättar psykofysiologisk samstämmighet, dvs inre balans.

HRV Träning – teoretiskt ramverk

Träning syftar till att utveckla klientens/patientens förmåga att hantera stress. HRV Träning ska betraktas som ett pedagogiskt instrument, som under handledning av en utbildad handledare, speglar aktiviteten i ANS (autonoma nervsystem). Andningsövningar som hjälper klienten/patienten att utvecklar sin förmåga till RSA (Respiratory Sinus Arrythmia – andningsrelaterad sinusarrytmi) där andningen effektivt påverkar påslag i ANS önskvärt. HRV Träningen består av andning & fokuseringsövningar tillsammans med HRV biofeedback för att återskapa balans eller önskvärd aktivitet i ANS. HRV-biofeedback används för att framkalla eller forma psykofysiologiska svarsmekanismer för att återskapa balansen i ANS.