072-22 50 200

Laserterapi

Om Laser

Lasrar är, enkelt förklarat, en sorts lampa som producerar synligt eller osynligt ljus. Lasrar kan användas på olika sätt. Det finns starka lasrar som man kan bränna och skära med och det finns svagare lasrar som kan läka och lindra medicinska problem. Dessa kallas medicinska och deras styrka är oftast i en laserklass som kallas 3B. De starkare lasrarna är vanligtvis i klass 4. De medicinska lasrarna bränner generellt inte och ljuset är helt ofarligt.

Laser, vad betyder ordet?

Det kommer från engelskans ”Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” Översatt ungefär så här ”ljusförstärkning genom stimulerad strålning”. Laser är alltså en ljuskälla.  Som en glödlampa men med helt andra egenskaper.

Hur fungerar laserterapi/vilken mekanism ligger bakom?

På samma sätt som solljuset gör så att kroppen producerar D-vitamin så gör det röda till infraröda laserljuset att olika processer startas i kroppen och cellerna kan läkas snabbare.I dag vet vi en hel del, men långt ifrån allt. Vi vet till exempel att våra celler innehåller ljuskänsliga (fotokroma) molekyler (t.ex. i våra mitokondrier) och att dessa absorberar laserljus. Vi har egentligen att göra med mycket komplicerade processer, men i slutänden påverkas bland annat cellernas ämnesomsättning vilket i sin tur påverkar mycket annat. Enkelt uttryckt kan man säga att en terapeutisk lasers biologiska effekt bygger på att laserns välordnade ljus ger upphov till läkande reaktioner i cellerna och att laserterapi på så sätt påskyndar kroppens självläkning.

Vad är det som händer?

De flesta har säkert någon gång sett om man håller en ficklampa framför handen så går ljuset igenom fingrarna, speciellt rött ljus. På vägen genom handen passerar ljuset våra celler. Det samma gäller laserljuset. När man belyser med laser sker ett energiupptag i cellen som visat sig påverka cellens energi positivt. Detta kan till viss del jämföras med fotosyntes där växterna tar emot solljus. Väldigt enenklt kan man säga att när man belyser med laserljus så påverkas celler och vävnad till läkning.

Rent kliniskt har forskningen bland annat visat att man kan förkorta läkningstiden/rehabiliteringstiden vid olika inflammatoriska tillstånd ex vid rematoid artrit, artros och senbesvär.
Laserterapi = Accelererad naturlig läkning.
Laserljuset har unika egenskaper som ger följande effekter:

 • Stimulerar cellfunktioner (ökar energiproduktionen i mitokondrien)(immunförsvar)
 • Minskar smärta
 • Minskar nervsmärta
 • Bryter smärtcykeln
 • Reducerar inflammation
 • Reducerar svullnader och ödem (lymfflödesmaessage)
 • Främjar läkning
 • Läkningsprocessen och immunförsvaret stärks.

Laserljuset har visat sig ha många positiva effekter på celler och vävnader genom att det bl.a. ökar energiproduktionen i cellen. Därmed förbättras och påskyndas läkningsprocessen. Över 40 års forskning visar att rätt typ av laser ljus av rätt styrka och dos påverkar läkning och smärta. När laserljus används för att minska smärta, inflammationer och främja läkning kallad det medicinsk laserbehandling eller Low Level Laser Therapy (LLLT). En positiv effekt av laserbehandling kan vara att man upptäcker att behovet av smärtstillande medel minskar.
Behandlingsform där man behandlar det skadade området lokalt.

Jag jobbar med dessa 2 typer av Laser

 

PL1500 PRO är idealisk för större områden som t ex ödem, hematom, idrottsskador eller muskelsmärtor.
Detta är en hyperpulsad laser med en total maxuteffekt på 3000 mW. Medeluteffekt per stråle – 500 mW. Den vibrerar vid behandling. Med sina tre laserstrålar täcker denna kraftfulla, portabla laser en relativt stor yta (minskar behandlingstiden) samt går djupt ner i vävnaden, ända ner till 10-12 cm. PowerLaser 1500 PRO är en hyperpulsad GaAlAs med medel uteffekt per stråle 500mW, vilket innebär att det är en klass 3B laser. Våglängden på det röda/infraröda ljuset är 808 nm

 

MID-LITE 904 har fyra kontrollknappar. Med dessa ställs mängden laserenergi in för behandling av ytligt till djupt belägna problem (exempelvis hud/sår, senor eller leder & muskulatur). En signal avges som indikerar när det är dags att flytta laserhandstycket till en ny behandlingspunkt. MID-LITE har tre laserdioder för snabbare behandlingar. Var tionde minut stoppas laserljuset automatiskt och signal avges. MID-LITE 904 är en superpulsad GaAs laser där våglängden på det infraröda ljuset är 904 nm

 

 

 

Vilka besvär kan avhjälpas?

Den här typen av laser kan användas vid många olika typer av problem med muskler, leder och nervsystem. Metoden används för att korta läkningsprocessen (läkningen påskyndas), minska inflammation och smärta samt reducera svullnad och ödem.
Medicinsk laser kan användas vid problem i rörelseapparaten;

 • tennisarmbåge/golfarmbåge
 • nervsmärta
 • hälsenesmärta
 • stukningar
 • sträckningar i muskler
 • artros/artrit i knä- och fingerleder
 • meniskproblematik,
 • knäskålssmärta (PFSS) hälsporre
 • nedtrampad hälkudde
 • mortons neurom
 • ischias
 • ledbesvär
 • käkledsspänningar/bruxism
 • tinnitus
 • lårkakor
 • hematom
 • svullnader
 • karpaltunnelsyndrom
 • nackvärk
 • migrän
 • diskbråck
 • för att minska svullnad och förkorta läkningsprocessen efter en operation
 • smärtor som kvarstår efter fot-axel-knäoperationer m.m, bland mycket annat

Det viktigaste är att diagnostisera dina besvär och beroende på vad som är orsaken används lämplig metod.
Ofta blir det en kombination av olika behandlingsmetoder för bästa resultat.

RESULTAT AV LASERTERAPI.

Läkningstiden för akuta skador reduceras med upp till 75%.
Virusangrepp och bakterieinfektioner bekämpas snabbt och effektivt.
Här följer några vanliga exempel:

  • Stukningäker fullständigt på upp till 6-8 dagar
  • Förskylningssår försvinner på 2-3 dagar
  • Tennisarmbågekureras med 4-5 behandlingar
  • Skenbenssår läker på upp till 2-3 veckor
  • Benbrott läker på upp till 8-10 dagar
  • Musarm kureras på 4-5 behandlingar

HUR LÅNG BEHANDLINGSTID?
Det är helt individuellt och beroende på problemens karaktär-om det är en skada som uppstått akut eller en långvarig belastningsskada. En behandling kan ta allt från 1-30 min eller längre beroende på vad som behandlas. Oftast ges 2-9 behandlingar över en period på 2-3 veckor. Ibland krävs det fler behandlingar och ibland färre.

AKUTA SKADOR
Behandlas med fördel direkt efter skadan. För bästa resultat kan man behandla dagligen den första veckan.

KRONISKA SKADOR
behandlas vanligtvis två gånger per vecka i upp till sex veckor. Tätare behandlingar ger ofta inget bättre resultat. Inom två till tre behandlingar brukar de flesta personer känna av ett resultat.GÖR DET ONT?

SMÄRTFRITT
Behandlingen är normalt smärtfri, enkel och går relativt snabbt. Laserterapi är smärtfrimen kan i bland upplevas som en svag stickande känsla. En laserbehandling kombineras ofta med annan behandling, som tex Lymfflödesmassage, käkledsbehandling, muskelterapeutisk behandling.

EVIDENSLÄGET FÖR MEDICINSK LASER

Det forskas mycket kring medicinsk laser. Vid sökning på PUBMED.COM  världens största medicinska databas, ger en sökning på Low Level Laser Therapy över 5000 träffar. Den vill kan gå in in där och skriva in LLLT+indikationen.

FINNS DET BIVERKNINGAR?
Inga biverkningar.
Det kan på sin höjd uppstå behandlingsreaktion i form av ökad irritation, oro och rådande det behandlade området och avtar under loppet av 12-24 timmar.

Här kan du läsa mer om Laser

SparaSpara