En av Branschrådet Svensk Massage certifierad Massör ”jobbar inte med manipulation…”

En av Branschrådet Svensk Massage certifierad Massör ”jobbar inte med manipulation…”
Detta är en del av det som vi alla skrivit under på när vi i samband med certifieringsproven ansökt om att bli certifierade. Varför, kan man kanske fråga sig? Svaret är att det handlar om seriositet och ansvar. En professionell yrkesperson använder sig av kunskaper och färdigheter som förvärvats på ett sätt som uppfyller branschens förväntningar och tar på så sätt också ansvar för tredje person, i vårt yrkes fall, våra patienters säkerhet. Manuella terapeuter som använder manipulation ska ha en utbildning på minst tre år, motsvarande fysioterapeuternas OMT, eller mer som naprapater, kiropraktorer och osteopater.
Det finns en spirande tanke och vilja att skapa ett större samarbete mellan yrkesmassörer och de ovan nämnda fyra yrkesgrupperna och en bas för detta är respekten för varandras yrken och de kompetenser som ingår i dessa. Yrkesmassörer är ofta inte glada över att behöva konkurrera med outbildade eller lågutbildade massörer som utger sig för att ha samma kunskapsnivå. Inte heller ser våra närmaste kollegor med blida ögon på massörer som ”fuskar” inom manipulation utan en lämplig utbildning. Det leder dessutom till att yrket massör kan betraktas som oseriöst vilket drabbar fler än de personer som själva valt att arbeta oseriöst!
Det finns skolor som erbjuder korta kurser inom manipulation vilket tyvärr lockat och lockar några av yrkesmassörerna. Då det inte finns någon försäkring som inkluderar detta sitter dessa massörer och deras patienter i en riktig knipa om och när något händer! Det spelar faktiskt ingen roll hur noga skolan anser sig ha utvärderat studenternas färdigheter innan de får sina kursintyg, man är oförsäkrad!
Håll yrkesfanan högt alla ni välutbildade massörer! Hjälp till att hålla vår bransch och vårt yrke rent från oseriösa aktörer. Vill du använda manipulation i dina behandlingar så ta ditt ansvar och gå en seriös utbildning för detta, för din skull, dina patienters skull samt för yrkesmassörernas och hela manuella terapibranschen skull. Se till att inga av Branschrådet Svensk Massage certifierade massörer förstör för övriga.